beşaçılan

beşaçılan
bax beşatılan. Əsgər ondan <dükançıdan> cəld qalxıb, abasının altından beşaçılan tüfəngini çıxardıb, patronlayıb dedi. . Ə. H.. Çiynində beşaçılan; Sol qolunda kəlağay; Gəldi Don kənarına. M. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • açılan — is. məh. Atəş açan silah, odlu silah (tüfəng, tapança). <Heydər> də neçə gündür ki yoxdur, xəbər gəzir ki, o, açılan axtarır. S. R.. . . . açılan Saylara qoşularaq, tüfəng, tapança növlərini bildirir; məs.: beşaçılan, onaçılan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çiyin — is. Bədənin boyundan qollara qədər olan hissəsi. Ağır bir sükutun qəsəbədə hökm sürdüyünü görən Leylək çiynindəki beşaçılan tüfəngini hərləyib əlinə aldı. . S. R.. Bir daha xarabalığı gözdən keçirdikdən sonra qocaya tərəf dönüb, əlini onun… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəli-qudurmuş — is. Azğın, qudurğan (adam). <Tükəz:> Görəsən, gənə hansı dəliqudurmuşa rast gəldi, tovlayıb at, mal oğurluğuna götürüb getdi. M. F. A.. Nemət çiynində beşaçılan olduğu halda, bir neçə özü kimi dəli qudurmuşlarla kəndin içində gəzirdi. S. H …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hökm — is. <ər.> 1. Əmr, buyruq, sərəncam. <Mirzə Məmmədqulu:> Camaat, bu gün cənab naçalnikin hökmü mövcibincə burada bir siyahı qərar verilib. C. M.. <İskəndər:> Hökmümə baş əydi Hind, Həbəş, İran. A. Ş.. Hökm çıxmaq – əmr gəlmək,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoburlu — sif. Qoburu olan, qobura qoyulmuş, qobur içində olan. Ələmdar beşaçılan tüfəngini, taxta qoburlu mauzerini, patrondaşlarını götürüb yaraqlandı. S. R.. <Həmidin> böyründən qayışı bozarmış, köhnə qoburlu tapança sallanırdı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • üçaçılan — bax üçatılan. Onların tüfəngləri beşaçılan və ya üçaçılan idi. P. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zağlı — sif. Zağ verilmiş, cilalanmış, cilalı. Zağlı tüfəng. Zağlı xəncər. – . . . Yanan lampanın qüvvətli işığı altında göy zağlı xəncər yaşıl bir parıltı buraxırdı. S. R.. Kölgələnməsin deyə; Bəhramın gül rəngi; Mən hazır saxlamışam; Əldə zağlı tüfəngi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”